Παραγγελίες

  • Προκαταβολή

Η προκαταβολή ξεκινάει την διαδικασία, για να μπει η κατασκευή σας στο πρόγραμμα. Λόγο του ότι κάθε χειροποίητη δημιουργία έχει τις απαιτήσεις της, η δέσμευση με προκαταβολή, είναι απαραίτητη ώστε να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.*

  • Συζήτηση και μετρήσεις.

Θα γίνει μία συζήτηση για το πιο θα είναι το ιδανικό ποδήλατο σύμφωνα με την χρήση που θέλουμε να κάνουμε. Επιλέγουμε μαζί υλικό σωλήνων, λεπτομέρειες επάνω στο πλαίσιο, είδη φρένων και ταχυτήτων που θα χρειαστούμε, χρώμα και συμβατότητα με αξεσουάρ που έχουμε στο μυαλό μας να χρησιμοποιήσουμε μετέπειτα (σχάρες, φτερά, κ.α). Ο οικονομικός παράγοντας είναι εξίσου σημαντικός με την αισθητική και την λειτουργικότητα του ποδηλάτου
Στην συνέχεια παίρνουμε μετρήσεις του σώματος αλλά και πληροφορίες για την γεωμετρία του ποδηλάτου που χρησιμοποιείτε ήδη.

  • Περισυλλογή ανταλλακτικών.

Ένα σημαντικό κομμάτι της κατασκευής είναι και αυτό της συγκέντρωσης των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιήσουμε για την ολοκλήρωση του ποδηλάτου. Εδώ τα κόστη παίζουν καθοριστικό ρόλο αλλά έχουμε πεδία να επιλέξουμε όπως προσφορές σε σειρές ανταλλακτικών, μεταχειρισμένα ή ακόμα και ανταλλακτικά του προηγούμενου ποδηλάτου που θα βοηθήσουν ώστε η τελική τιμή να παραμείνει χαμηλά.

  • Ολοκλήρωση.

Το πλαίσιο έρχεται από τον μπογιατζή και γίνεται προσεκτική και επιμελής τοποθέτηση ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Οι τελικές ρυθμίσεις ύψους σέλας, τιμονιού, φρένων ακολουθούν ενώ δίνονται και κάποιες διευκρινήσεις για την ορθότερη χρήση του νέου ποδηλάτου. Οι σκελετοί μας καλύπτονται με εγγύηση ενός έτους** από την στιγμή που θα φύγει το ποδήλατο από το κατάστημα με την απόδειξή του.

*η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. 

** η εγγύηση αφορά ρωγμές και σπασίματα κατά την χρήση, όχι έπειτα από πρόσκρουση, πτώση ή σύνθλιψη. Φθορές στο χρώμα δεν καλύπτονται. Σε περίπτωση ελαττωματικού πλαισίου γίνεται αντικατάσταση. Χρήματα δεν επιστρέφονται. Για τα ανταλλακτικά και αξεσουάρ δεν υπάρχει κάποια εγγύηση. Το ίδιο ισχύει και για τις ειδικές κατασκευές (τρίκυκλα, τάντεμ, ξαπλωτά, τρέιλερ κλπ)